PERSONDATAPOLITIK
 
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Spørg en revisor.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
 
Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker tilbud fra vores anbefalede revisorer, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postnummer.
Spørg en revisor indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Sender os spørgsmål m.v.
– Udfylder ”Indhent tilbud”-formularen
 
Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.spoergenrevisor.dk er Thomas Jørgensen, Chr. X Vej 1, 3720 Aakirkeby.
 
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og postnummer indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har efterspurgt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende den videre til de anbefalede revisorer, du får tilbud fra.
Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 uger efter du har indsendt forespørgsel om tilbud fra vores anbefalede revisorer.
 
Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos www.simply.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i www.simply.com’s datacentre.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
 
Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til info@spoergenrevisor.dk.