Omregistrering fra IVS til ApS

Nye regler er blevet fremlagt, så det vil blive nemmere at omregistrere et IVS til et ApS. Dansk Revision har skrevet denne fine artikel om de forhåbentlig snart vedtagne regler, som det forventes at erhvervsministeren ikraftsætter via en bekendtgørelse snarest.

LINK